Oldřich Selucký je český spisovatel, scenárista, malíř a ilustrátor. Je autorem známých historických románů pro mládež (Strážce ohně, Vojmírova cesta, Vzpoura v Assisi, aj.).

Vystudoval MFF UK v Praze, obor teoretická kybernetika. Během pražských universitních studií intenzivně studoval klasickou a středověkou filosofii v tajných domácích seminářích, pokračoval ve výtvarné práci, která ho přitahovala od dětství, a začal se věnovat psaní poezie a prózy. Po odchodu do ciziny nejprve ve Vídni studoval staré jazyky a navštěvoval přednášky z filosofie. Ve francouzském Lille se pak věnoval kresbě a malbě, navštěvoval přednášky z historie, filosofie a teologie. Po návratu do Čech vyučoval v letech 1990 až 1993 filosofii a etiku na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze. Rodinné důvody ho vedly k dočasnému odchodu z Prahy a k přerušení pedagogické činnosti; tehdy se začal plně věnovat literární a výtvarné tvorbě.

V návaznosti na pedagogickou činnost publikoval tři čítanky - texty určené jako podklady pro výuku občanské nauky na druhém stupni základních škol (Poslouchej, příběh začíná; Ten příběh je tvým příběhem; Lidé a jejich náboženství). Jako široce pojatý a konkrétními příklady ilustrovaný úvod do logického myšlení napsal pro středoškolské studenty učebnici Logika pro střední školy. Kromě občasné překladatelské činnosti a psaní článků do novin se především začal věnovat vytváření scénářů pro dětské animované filmy. Jako večerníčkové seriály byla v ČT uvedena  Broučkova rodina a vánoční seriál Cesta tří králů. Animovaný seriál nazvaný Pavel, dobrodruh víry později převedl na úspěšnou knihu, jejíž americký překlad získal první cenu jako nejlepší katolická kniha pro děti za rok 2009; cenu udělilo Sdružení katolických nakladatelů Spojených států amerických a Kanady (Catholic Press Association of the United States and Canada).

Kromě animovaných filmů psal scénáře také pro televizní dokumenty natáčené Českou televizí. Jedná se například o hodinový dokument o životě Josefa Berana nazvaný Kardinál Josef Beran, film Jáhnové, služba pro 3. tisíciletí, dokumenty Klášter na ostrově, Kámen, smrt a hudba a mnohé další. 

Vzdělání pro výtvarnou tvorbu, která ho vždy přitahovala, si získal v ateliéru profesora Borise Jirků. Díky tomu si dnes ilustruje některé své knížky sám.

V roce 2011 navrhl dvě vitráže pro novou kapli sv. Ducha v kostele sv. Václava v psychiatrické léčebně Bohnice. Do kostela také namaloval obraz setkání Ježíše Krista s Marií Magdalskou.

V roce 2012 napsal úspěšný dobrodružný román pro mládež Strážce ohně. V příběhu z velkomoravské doby hraje významnou roli postava učence a věrozvěsta Konstantina-Cyrila; dramatické osudy jeho bratra Metoděje zase tvoří osu navazující knihy s názvem Vojmírova cesta. Pro česká vydání knih kromě ilustrací vytvořil také barevné obálky.

28. 1. 2014 Jeho Eminence, Dominik kardinál Duka, udělil Oldřichu Seluckému Stříbrnou cyrilometodějskou medaili za knihy Strážce ohně a Vojmírova cesta, které spolu s přednáškovou činností významně obohatily oslavy 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Do doby vrcholného středověku uvádějí mladé čtenáře dva romány: Vzpoura v Assisi (2014) a Bratr Dominik (2016). Z Itálie poloviny 19.století - věku páry a velkých vynálezů - načerpal autor látku pro román Bitva na řece Pádu (2015). Tento příběh o boji dvou klukovských gangů získal za rok 2015 nominaci na prestižní ocenění v oblasti literatury pro mládež Zlatá stuha.